Tietosuoja

Tietosuojaseloste

Laatimispäivä 16.12.2020

Rekisterinpitäjä

Koihu Adventures Oy / Y-tunnus: 2833138-9
Huhuksentie 42, 81415 Huhus
Päivi Lehtinen
Puhelin +358 405002084
Sähköpostiosoite info@koihu.com

Tämä Tietosuojaseloste kertoo, miten Koihu Adventures kerää ja käsittelee henkilötietojasi, sekä mitkä ovat sinun oikeutesi henkilötietojesi suhteen. Henkilötiedot tarkoittavat tietoja, jotka voidaan yhdistää sinuun suoraan tai epäsuorasti. 

Henkilötietojen kerääminen

Keräämme henkilötietojasi, kun teet mökki- tai aktiviteettivarauksen sivuillamme tai yhteystyökumppanimme sivuilla. Käsittelemme vain itse ilmoittamiasi tietoja varaustasi tehdessä joko verkkosivuilla, sähköpostitse tai puhelimitse.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Keräämme henkilötietoja, jotta saamme toimitettua sinulle varaamasi tai ostamasi palvelun sopimuksemme mukaisesti. Lisäksi käsittelemme tietoja asiakkaiden tilaamista palveluista kohdennettua tiedottamista ja asiakaspalautteen keräämistä varten, sekä palveluistamme markkinointia varten oikeutettuun etuun tai suostumukseesi perustuen.

Henkilötietoryhmät

Käsittelemme edellä kuvatuissa käyttötarkoituksissa perushenkilötietoja, kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Ruokapalvelua sisältävissä palveluissa voimme lisäksi kysyä ruoka-allergioista tai -rajoitteista.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Emme luovuta tietojasi kolmansille osapuolille, emmekä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Mökki- ja luontoaktiviteettivarusyhteistyökumppanimme, jonka kautta teet varauksen, voivat sijaita EU:n tai ETA:n ulkopuolella. Voimme luovuttaa tietojasi suomalaisille yhteistyökumppaneillemme palvelujen toteuttamista varten.

Alikäsittelijät

Tarjotaksemme palveluita ja mahdollistaaksemme asiakasystävällisen varaus- ja palvelualustan, käytämme yhteistyökumppaneita. Kotisivujemme kautta tapahtuvat mökkivaraukset ovat AtFlow Oy:n alustalla. Mökkivaraukset voivat tapahtua myös Booking.com, Airbnb tai Lomarengas Oy:n kautta, jolloin ne talletetaan Smoobu GmbH-alustan kautta myös kotisivuillemme. 

Monien aktiviteettipakettiemme varaus tapahtuu Bokun.io-alustan kautta. 

Evästeet eli keksit

Otamme automaattisesti vastaan ja tallennamme tietoja Google Analytics -käyttöön. Tietoihin sisältyy esimerkiksi sivuvierailut, nettiselaimen nimi ja versio. Google Analytics -tietoja ei voida yhdistää henkilöön, ja niitä käytetään ainoastaan tilastollisiin tarkoituksiin ja markkinoinnin tehokkuuden arviointiin. 

Tietoturvaperiaatteet

Koihu.com-sivuston varauspalvelun käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu yhteistyökumppanin järjestelmään, johon pääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on suojattu palomuurilla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän sekä palveluntuottajan työntekijät.

Asiakastietoja sisältävän koneellisen järjestelmän käyttöön ja asiakastietojen muuttamiseen ovat oikeutettuja vain erikseen määritetyt Koihu Adventures Oy:n edustajat. Asiakasrekisteri ja sitä käsittelevät tietojärjestelmän laitteistot sijaitsevat Suomessa, ulkopuolisilta suljetuissa lukituissa tiloissa, ja sinne on pääsy vain asiaankuuluvilla henkilöillä.

Tiedot varmistetaan säännönmukaisesti varmuuskopioinnilla. Koihu.com-varauspalvelun asiakasrekisteritietoja käsittelevät henkilöt ovat vaitiolovelvollisia.

Rekisteröidyn eli sinun oikeutesi

Tarkastusoikeus

Sinulla on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseäsi koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti.

Tiedon korjaaminen

Sinulla on oikeus oikaista tietosi, sekä täydentää niitä tarvittaessa. Tässä tapauksessa, ota yhteyttä kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen. 

Oikeus vastustaa käsittelyä

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä KoiHu Adventure Oy:n tai kolmannen osapuolen taholta, jos oikeutemme käsitellä tietoa perustuu oikeutettuun etuun, ja jos henkilökohtainen tilanteesi syrjäyttää tällaisen oikeutetun edun. Voimme hylätä pyynnön, jos käsittely on välttämätöntä pakollisten ja laillisten oikeuksien toteuttamiseksi. Voit milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksessa.

Oikeus tulla unohdetuksi 

Voit pyytää meitä poistamaan henkilötietosi, jos niiden käsittelyn jatkamiselle ei ole pätevää syytä, jos esimerkiksi koet henkilötietojesi käsittelyn tarpeettomaksi yllä kuvattuihin tarkoituksiin tai haluat peruuttaa antamasi suostumuksen.

Oikeus tietojen käsittelyn rajoittamiseen

Sinulla on oikeus pyytää tietyissä olosuhteissa Koihu Adventure Oy:tä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä esimerkiksi henkilötietojen oikeellisuuden varmistamisen ajaksi.

Henkilötietojen säilyttäminen

Henkilötietojasi säilytetään vain niin kauan, kuin on tarpeen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi. Tämä voi olla lakiin, kirjanpitoon tai raportointiin liittyvien vaatimusten täyttämiseksi tässä Selosteessa kuvatulla tavalla.

Kanssasi solmitun sopimussuhteen perusteella käsiteltyjä henkilötietoja säilytetään yleensä sopimussuhteen tai palveluiden tuottamiseen tarvittavan ajan. Kun asiakassuhde tai palvelun tuottaminen päättyy, henkilötietoja säilytetään tarvittavin osin tässä selosteessa kuvattuihin tarkoituksiin. Voimme säilyttää tarvittavassa laajuudessa henkilötietoja myös noudattaaksemme antamaasi suoramarkkinointikieltoa. Oikeutetun edun perusteella käsiteltyjä henkilötietoja käsitellään, niin kauan, kuin niiden käsittelylle on olemassa perusteet. Jos vastustat tällaista käsittelyä, tietosi poistetaan. Esimerkki tällaisesta käsittelystä on suoramarkkinointi.

Lakisääteisten velvoitteiden toteuttamiseksi, henkilötietoja säilytetään lain vaatimusten mukaisesti. Henkilötietojen säilytysvelvollisuudesta säädetään esimerkiksi kirjanpitoa koskevassa lainsäädännössä. 

Suostumuksen perusteella käsiteltävien henkilötietojen säilytysaika määräytyy käsittelytarkoituksen mukaan.

Oikeus antaa ja peruuttaa suostumus 

Jos henkilötietojen käsittely perustuu antamaasi suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumus milloin hyvänsä.

Voit käyttää oikeuksiasi lähettämällä pyyntösi osoitteeseen info (at) koihu.com. Jos olet sitä mieltä, että henkilötietojesi käsittely ei ole asianmukaista, voit ottaa yhteyttä tietosuojavaltuutettuun.