Aktiviteettipakettien varausehdot

Melonta- ja muiden aktiviteettipakettien varausehdot

Ehdot 27.12.2020 alkaen

Yhteenveto

Nämä ehdot sitovat molempia osapuolia, kun asiakas on vahvistanut varauksen. Mainittujen ehtojen noudattamatta jättäminen voi johtaa varauksen mitätöintiin.

Kaikki hinnat sisältävät arvonlisäveron. Hinnat sekä toimitusehdot KoiHu Adventures Oy: n tai jälleenmyyjän verkkosivuilla asiakkaan tekemän online-varauksen vahvistamispäivänä ovat voimassa varauksen yhteydessä.

Online-varaus

Asiakas tekee varauksen itse verkossa. Varauksen tekevän henkilön on oltava täysi-ikäinen. Joissakin tapauksissa KoiHu Adventuresin henkilöstö voi tehdä varauksen asiakkaan puolesta, jos näin on sovittu kirjallisesti, esimerkiksi sähköpostitse.

Varausjärjestelmä lähettää vahvistus- ja määrätiedot asiakkaan toimittamaan sähköpostiosoitteeseen. Jos saapumisaika on alle 30 päivää varauksentekopäivästä, online-varaus maksetaan kokonaisuudessaan saapumisen yhteydessä. Jos saapumisaika on yli 30 päivää, KoiHu Adventures lähettää varausmaksun, joka on 20% varauksesta, ja loput 80% maksetaan saavuttaessa.

Ohjelman säännöt

KoiHu Adventures pidättää itsellään oikeuden muuttaa ulkoilmaohjelmien ajoitusta tai sisältöä esimerkiksi vaikeiden ja vaarallisten sääolosuhteiden vuoksi. Tästä ilmoitetaan aina, keskustellaan ja sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa.

Asiakas huolehtii, että hänellä on riittävät taidot melonnan tai muun palveluun kuuluvan aktiviteetin perusteista sekä vesillä ja luonnossa liikkumisesta. Asiakkaan on ilmoitettava etukäteen, jos heillä on joitakin terveysongelmia.

Kaikki matkamme toteutetaan sen osanottajien vastuulla. KoiHu Adventures ei ota vastuuta asiakkaiden aiheuttamista onnettomuuksista tai muusta asiakkaan aiheuttamasta toiminnasta. KoiHu Adventures suosittelee, että asiakkaalla on voimassa oleva matkavakuutus tällaisten vammojen ja vahinkojen kattamiseksi.

Varauksen peruutus

Kaikki peruutukset on tehtävä kirjallisesti kirjeitse / sähköpostitse suoraan KoiHu Adventures Oy:lle osoitteessa info @ koihu.com tai käyttäen jälleenmyyjien osoittamia kanavia. Päivämäärä, jona KoiHu Adventures saa kirjallisen ilmoituksen, katsotaan peruutuksen päivämääräksi. KoiHu Adventures suosittelee, että asiakas hankkii matkavakuutuksen kattamaan mahdolliset peruutuksesta aiheutuvat haitat. Koihu Adventuresilla ei ole velvollisuutta hyväksyä peruutuksia veloittamatta peruutusmaksuja.

KoiHu Adventuresin oikeudet peruutuksiin

Koihu Adventuresilla on oikeus perua varaus ylivoimaisen esteen sattuessa. Tällöin asiakkaalla on oikeus saada maksettu summa kokonaisuudessaan. Mikäli asiakas ei tee tilausta ja maksa määrätyin ehdoin, varaus peruutetaan automaattisesti.

Korvausvelvollisuus

Asiakas on velvollinen kattamaan KoiHu Adventuresin esineelle / omaisuudelle aiheutuneet vahingot suoraan KoiHu Adventuresille.
Koihu Adventures Oy:llä on voimassaoleva toiminnan vastuuvakuutus. 

Yksityisyys

KoiHu Adventures varmistaa asiakastietojen turvallisuuden ja luottamuksellisuuden Tietosuoja-asetuksen ja Suomen Tietosuojalain mukaisesti. Tietosuojaseloste on saatavilla osoitteessa www.koihu.com/info/tietosuoja
Hyväksymällä käyttöehdot asiakas tunnustaa lukeneensa ja ymmärtävänsä palvelun sisällön ja ehdot.