Mökkien varaus- ja peruutusehdot

Mökkien varaus- ja peruutusehdot

KoiHu Adventures Oy (jäljempänä ”KoiHu”) noudattaa lomamökkien, ja kanoottien sekä muiden vuokrattavien tavaroiden vuokrauksessa alla olevia sopimusehtoja. Nämä ehdot koskevat mökki- ja välinevokrausvarauksia, jotka tehdään Koihu Adventures Oy:n kotisivuojen kauttaa www.koihu.com. Huomaa, että melontapakettien ja muiden palveluiden, jotka ostetaan oman tuotesivun kautta, osalta noudatetaan toisia sopimusehtoja. 

Nämä ehdot sitovat kumpaakin osapuolta sen jälkeen, kun asiakas on maksanut KoiHu Adventures Oy:lle sopimusehdoissa mainitun varausmaksun tai varausmaksun ja loppusuorituksen yhdellä kertaa.

Mökin ja aktiviteettivarusteiden vuokraus ja maksu

Varauksen tekijän tulee olla varausta tehdessään täysi-ikäinen (18 vuotta täyttänyt).

Mökkien varauksen ja varausmaksun tai varausmaksun ja loppusuorituksen voi tehdä kotisivuiltamme, jolloin vahvistus varauksesta lähetetään asiakkaan sähköpostiin heti. Mökin varauksen voi tehdä myös  sähköpostilla tai puhelimitse. Näin varattuna KoiHu lähettää asiakkaalle laskun sähköpostitse (tai postitse). Tässä tapauksessa varaus on vahvistettu, kun asiakas on maksanut varausmaksun eräpäivään mennessä tai varausmaksun ja loppusuorituksen yhdellä kertaa. Varausmaksu on 20% vuokrahinnasta. Loppusuoritus maksetaan viimeistään viisi (5) viikkoa ennen loman alkua. Loppulasku lähetetään asiakkaan sähköpostiin viikon kuluessa varauksesta. 

Mikäli varauksen alkuun on 35 vuorokautta (5 viikkoa) tai vähemmän, veloitetaan koko summa kerralla. Varausjärjestelmän kautta maksettaessa järjestelmä huomio tämän automaattisesti.

Mikäli asiakas ei hoida maksuja ajallaan, KoiHu voi peruuttaa varauksen ilman erillistä ilmoitusta.

Kaikki laskuun liittyvät huomautukset on ilmoitettava 7 vuorokauden sisällä laskun päiväyksestä. Lasku maksetaan SEPA-maksuna (IBAN-tilinumero ja pankin BIC-koodi) laskussa olevaa viitenumeroa käyttäen.

Huomaa, että muiden varaussivustojen kautta tehdyissa varauksissa noudatetaan aina kunkin varaussivuston ehtoja. 

Kanoottien ja muiden tarvikkeiden varaaminen

Kanoottien sekä muiden yksittäisten tarvikkeiden varauksen voi tehdä kotisivumme kautta lomakkeella, sähköpostilla tai puhelimitse. Näin varattuna KoiHu lähettää asiakkaalle laskun sähköpostitse (tai postitse) viikon kuluessa. Tässä tapauksessa varaus on vahvistettu, kun asiakas on maksanut varausmaksun eräpäivään mennessä tai varausmaksun ja loppusuorituksen yhdellä kertaa. Varausmaksu on 20% vuokrahinnasta. Loppusuoritus maksetaan viimeistään viisi (5) viikkoa ennen varauksen alkua. Mikäli varauksen alkuun on 35 vuorokautta (5 viikkoa) tai vähemmän, maksetaan koko summa samana päivänä.

Mikäli asiakas ei hoida maksuja ajallaan, KoiHu voi peruuttaa varauksen ilman erillistä ilmoitusta.

Kaikki laskuun liittyvät huomautukset on ilmoitettava 7 vuorokauden sisällä laskun päiväyksestä. Lasku maksetaan SEPA-maksuna (IBAN-tilinumero ja pankin BIC-koodi) laskussa olevaa viitenumeroa käyttäen.

Melontapaketeille on omat varaus- ja maksuehdot. 

Varauksen peruuttaminen ja muuttaminen

Peruutus on aina tehtävä kirjallisesti, sähköpostitse info at koihu.fi tai kirjeellä osoitteeseen KoiHu Adventures Oy, Huhuksentie 42, 81450. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sinä päivänä, jolloin tieto peruutuksesta on tullut KoiHulle.

Toimistoajan (ma-pe 8.30-17, la 10-18) ulkopuolella ilmoitettu peruutus katsotaan tapahtuneeksi seuraavana toimistopäivänä.

Jos asiakas peruuttaa varauksen, ei varausmaksun osuutta (20 prosenttia vuokrakohteen vuokrahinnasta) ja toimitusmaksua palauteta.

Mikäli varaus peruutetaan muusta syystä, kuin alla mainitusta syystä myöhemmin kuin 21 vuorokautta ennen vuokrauksen alkua tai sen aikana, ei asiakkaan suorittamia maksuja palauteta lainkaan.

Poikkeus: asiakkaalla on oikeus saada takaisin KoiHulle maksamansa summa lukuun ottamatta varausmaksua, jos asiakas itse tai hänen kanssaan yhteistaloudessa elävä henkilö sairastuu vakavasti, joutuu onnettomuuteen tai kuolee. Peruutuksesta on ilmoitettava viipymättä KoiHulle, ja asia on osoitettava luotettavalla tavalla, esim. lääkärintodistuksella. Mikäli peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 48 tuntia ennen varausajankohdan alkua tai varauksen aikana ei asiakkaan suorittamaa maksua korvata. Jos peruutus johtuu pakollisista koronarajoituksista Koihu palauttaa myös varausmaksun. 

Mikäli asiakas haluaa muuttaa varausta (majoitusta, loman ajankohtaa, tai henkilömäärää), on KoiHulla oikeus periä tästä aiheutuvina muutoskuluina 20 euroa. Muutos voidaan tehdä, jos se on mahdollista, esimerkiksi varaustilanteen vuoksi.

Jos lomakohdetta ei oteta vastaan tai se otetaan vastaan myöhästyneenä, asiakkaalla ei ole oikeutta vuokran palautukseen. Jos asiakas keskeyttää varauksensa ja poistuu ennen vuokra-ajan päättymistä, ei käyttämättä jääneeltä ajalta makseta korvausta eikä asiakas ole oikeutettu vuokranpalautukseen.

KoiHun oikeus peruuttaa varaus

Mikäli kyseessä on ylivoimainen este (force majeure), KoiHu voi peruuttaa varauksen. Asiakkaalla on tällöin oikeus saada KoiHulle maksamansa summa takaisin kokonaisuudessaan.

Mikäli asiakas ei hoida maksuja eräpäivään ja huomautukseen mennessä voi KoiHu peruuttaa varauksen ilman erillistä ilmoitusta.

Oleskelu mökissä

Lomakohde on asiakkaan käytettävissä yleisimmin tulopäivästä klo 15.00 lähtöpäivään klo 12.00, mutta tilanteen mukaan tästä voidaan sopia muutakin.

Avainten luovutusaika ja paikka sovitaan tarkemmin ennen saapumispäivää.

Vuokraan sisältyy varatun mökin käyttöoikeus varatulle ajalle. Mökin vuokrahintaan sisältyy kalusteet, keitto- ja ruokailuastiat, ruokailuvälineet, patjat, peitot ja tyynyt. Lisäksi vuokrahintaan sisältyy yksi kuutio (1m3) polttopuita, kaasugrillin kaasu sekä soutuveneen vapaa käyttöoikeus. Polttopuiden loppuessa, asiakas voi ostaa niitä lisää puolen kuution (1/2m3) erissä.

Myös kaikki mökissä olevat varusteet kuten astianpesuaine, perusmausteet sekä wc- ja talouspaperi sisältyvät vuokrahintaan. Olethan kuitenkin ystävällinen, niin että jonkin näistä loppuessa ostat tilalle lisää, jotta seuraavallekin mökin vuokraajalle näitä on saatavilla.

Liinavaatteet ja pyyhkeet eivät sisälly vuokraan, tarvittaessa voit varata ne Lisäpalveluna varauksen yhteydessä tai saapuessasi. Lomakohteen siivouksesta loman aikana huolehtii asiakas itse. Loppusiivous ei sisälly varaukseen, joten asiakkaan tulee tehdä se itse yleisen ohjeistuksen mukaisesti. Ohjeet löytyvät myös mökistä. Loppusiivouksen voi myös ostaa varauksen yhteydessä Lisäpalveluna tai myöhemmin.

Lomakohdetta saa käyttää enimmillään se henkilömäärä, joka on ilmoitettu lomakohteen kuvauksessa vuodepaikkamääränä tai mitä lomakohdetta varattaessa on sovittu. Juhlista ja muista tilaisuuksista, joissa lomakohteen henkilömäärä tilapäisesti ylittyy, pitää sopia ennakkoon KoiHun kanssa. Teltan ja asuntovaunun tai vuokrattavien välineiden käytöstä mökkitontilla pitää sopia KoiHun kanssa etukäteen. Tupakointi on kielletty kaikissa sisätiloissa.

Lemmikkieläimen tuomisesta on kysyttävä varausta tehtäessä.

Asiakkaan velvollisuudet ja lomakohteen luovutus lähtöpäivänä

Asiakas luovuttaa lomakohteen ja sen avaimet lähtöpäivänä klo 12.00, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu. Jos asiakas lähtee muuna aikana, on avainten luovutuksesta sovittava KoiHun kanssa hyvissä ajoin etukäteen.

Asiakas on vastuussa lomakohteessa aiheuttamistaan vahingoista. Aiheutuneesta vahingosta on heti ilmoitettava KoiHulle, ja asiakas on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingot KoiHulle.

Lomakohteen siivouksesta loman lopussa huolehtii asiakas itse. Vaihtoehtoisesti loppusiivouksen voi tilata varauksen yhteydessä tai myöhemmin.

Loppusiivoukseen kuuluu, että astiat tiskataan ja laitetaan paikalleen, roskat viedään jätepisteeseen, tyhjät juomapullot ja – tölkit viedään pois, huonekalut laitetaan paikoilleen. Pilaantuvat ruokatarvikkeet viedään pois tai ne viedään jätepisteeseen. Matot ja lattiat lakaistaan ja lattiat pyyhitään kostealla mopilla, pöydät ja tasot pyyhitään kostealla liinalla, vuodevaatteet tuuletetaan ulkona. Piha-alue ja grillipaikka jätetään siistiin kuntoon. Loppusiivous tulee tehdä kokonaisuudessaan vasta lähtöpäivänä.

Mikäli asiakas on vuokrannut liinavaatteet tai ne sisältyvät vuokrahintaan, tulee ne jättää pinoon sängyn päälle.

Tupakointi on kielletty mökkien sisätiloissa. Mökit ja sen ympäristö on poistuttaessa jätettävä siistiin kuntoon. Asiakas on velvollinen maksamaan lomakohteen siivoamisesta aiheutuvat kulut siinä tapauksessa, että lomakohteen sisätiloissa on tupakoitu tai siivousta ei ole suoritettu tai se on suoritettu puutteellisesti ja KoiHu joutuu huolehtimaan siitä ennen seuraavan asiakkaan saapumista.

Ylivoimainen este

KoiHu ei vastaa sellaisesta asiakkaalle aiheutuneesta vahingosta, joka aiheutuu ennalta arvaamattomasta ylivoimaisesta esteestä (force majeure) tai vastaavasta syystä (esim. aurinkosähkön loppumisesta tai luonnonilmiöt kuten leväesiintymät, tai eläimet, kuten hiiret ja hyönteiset), joka ei ole johtunut KoiHusta ja jonka seurauksia KoiHu ei kohtuudella ole voinut estää.

KoiHu ei myöskään vastaa vahingoista tai seurauksista, jotka aiheutuvat normaaleista luonnonilmiöistä.

Huomautukset ja valitukset

Kaikki lomakohteeseen liittyvät huomautukset ja valitukset on osoitettava viipymättä niiden aiheen ilmaannuttua ja varauksen aikana KoiHulle.

Mikäli asiassa ei päästä yhteisymmärrykseen, asiakas voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Tätä ennen asiakkaan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). Asiaa koskevan lainsäädännön mukaan kuluttajariitalautakunta voi jättää valituksen käsittelemättä, jos kuluttaja ei ole ensin ollut yhteydessä kuluttajaneuvontaan.

Jos asiakas ei ilmoita havaitsemiaan puutteita heti puutteen todettuaan vuokra-aikana KoiHulle, katsotaan mökin olevan sopimuksen mukaisessa kunnossa. Vasta vuokra-ajan jälkeen ilmoitettuja puutteita ei voida yhdessä todeta, eikä KoiHu ole niistä korvausvelvollinen.