Henkilötietolaki (523/99) 10 § mukainen rekisteriseloste.

Laatimispäivä 16.5.2014

Rekisterinpitäjä

Koihu Adventures Oy / Y-tunnus: 2833138-9

Huhuksentie 42, 81415, Huhus

Puh. +358 400128268 | Sähköposti: info@koihu.com

Rekisteriasioista vastaava

Päivi Lehtinen-Tahvanainen

Puh: +358 405002084 
| Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@koihu.com

Rekisterin nimi

Koihu.com -varauspalvelun käyttäjärekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Koihu.com -varauspalvelun käyttäjärekisteriin sisältämiä henkilötietoja käytetään ainoastaan asiakassuhteiden hoitamiseen, markkinointitarkoituksiin sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten nimi
, osoite
, puhelinnumero
 ja sähköpostiosoite.

Lisäksi keräämme tietoja käyttäjien tilaamista palveluista kohdennettua tiedottamista ja markkinointia varten.

Rekisterimerkintä syntyy, kun

a) Asiakas on täyttänyt yhteystietonsa ja painanut jatka -nappia 
b) tilaa palvelun 
c) tai tilaa sähköisen uutiskirjeen

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi koihu.com -verkkokaupan käyttäjästä tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Koihu.com -varauspalvelun käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, johon pääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä.

Järjestelmä on suojattu palomuurilla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät.

Asiakastietoja sisältävän koneellisen järjestelmän käyttöön ja asiakastietojen muuttamiseen ovat oikeutettuja vain erikseen määritetyt Koihu Adventures Oy:n edustajat. Asiakasrekisteri ja sitä käsittelevät tietojärjestelmän laitteistot sijaitsevat ulkopuolisilta suljetuissa lukituissa tiloissa ja sinne on pääsy vain asiaankuuluvilla henkilöillä.

Tiedot varmistetaan säännönmukaisesti varmuuskopioinnilla.

Koihu.com -varauspalvelun asiakasrekisteritietoja käsittelevät henkilöt ovat vaitiolovelvollisia. Tietoja luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta

Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti.

Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti.

Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä tekee täydennyksiä, korjauksia ja poistoja rekisteröidyn tietoihin, tiedon ollessa vanhentunutta tai puutteellista. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä kirjallisesti rekisterinpitäjään.