Koitere

To be added.

Koitajoki. Elämänvirta.

Koitajoki saa alkunsa Ilomantsin ja Lieksan rajamailta Ilomantsin pohjoisosasta.
Joen alkuosa lähtee Rajajoen nimellä ja Ilomantsin puolella joki virtaa nimellä Koitajoki. Ensimmäinen merkittävä kohta joessa on Polvikoski, joka sijoittuu Hattuvaaran kylän pohjoispuolelle. Joen yli on silta, joka ylitetään matkalla Euroopan unionin itäisimmälle pisteelle. Venäjän rajapaalu näkyy läheltä ja se on suosittu matkailukohde.

Koitajoki on ollut aikoinaan merkittävä puunkuljetusreitti. Polvikosken läheisyydestä joki ylittää Suomen ja Venäjän rajan. Aikana, jolloin teitä ei vielä juurikaan ollut, joki toimi raakapuun kuljetusreittinä koko pituudeltaan. Joen varrelta Suomen ja Venäjänpuolelta ostettu raakapuu kuljettiin takaisi Suomen puolelle ja nostettiin maille autokuljetusta varten tai niputettiin jatkokuljetusta varten vesillä. Suuria niputuspaikkoja olivat Möhkö ja Koverokoski Ilomantsissa, sekä Ristisaari Joensuun lähellä. Tätä kokonaisuutta nimitettiin Venäjän uitoksi ja se antoi kevätkesäisin töitä useille sadoille ja oli merkittävä kesätyöpaikka opiskelijoille. Muutama vuosikymmen sitten purettiin uittopuomit joesta.

Viime vuosisadalla syntyi joenvarsille asutusta ja kyläyhteisöjä, samoin myös Koitereen rannoille. Kalaiset vesistöt olivat merkittävä toimeentulon lisuke perheille. Sitten alkoi vesistöjen kannalta huonompi ajanjakso, kun suurimittainen turvetuotanto ja soiden ojitus alkoi huonontaa vesistöjen tilaa niin Koitajoella kuin Koitereellakin. Kalojen kutupaikat huononivat ja kalasaalit pienenivät.

Jatkuu…myöhemmin